איתן מאירי בכתבה על 5 אנשים שיובילו את המאבקים של 2019

איתן מאירי בכתבתו של ניצן צבי כהן על 5 אנשים שיובילו את המאבקים של 2019, דבר ראשון 1.1.19. מאבקו של איתן הוא בנושא מניעת התעמרות בעבודה והטיפול בנפגעים.
הערה: כדי לקרוא את הקטעים במלואם על איתן ועל האחרים, אחרי הכניסה לכתבה, יש ללחוץ על הכותרות.

לקריאת הכתבה
Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-5-%D7%90%D7%A0">
Twitter
רכישת ספר