איתן מאירי, פסיכולוג תעסוקתי וארגוני – על פשר וקשר השתיקה בנושא התעמרות בעבודה

איתן מאירי, בהרצאה על פשר וקשר השתיקה בנושא ההתעמרות בעבודה.
ההרצאה ניתנה בכנס ה-וו השנתי למניעת התעמרות בעבודה אותו יזם שכותרתו: "התעמרות בעבודה – לא עוד", יוני 2014.

Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-3">
Twitter
רכישת ספר