האם אנשים גסים מצליחים יותר בחיים? זהבי את גזית מראיינים את איתן מאירי

Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-2">
Twitter
רכישת ספר