האצלת סמכויות

כיצד מאצילים סמכויות באופן יעיל, ומה ההבדלים בין האצלת סמכויות לבריחה מאחריות?
איתן בן אליהו מראיין את איתן מאירי בתכניתו "עבודה עברית", ערוץ 2.

Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93-3">
Twitter
רכישת ספר