הסבה מקצועית בגיל 45

הסבה מקצועית בגיל 45
"בעשור האחרון, הסיבה הנפוצה להחלטה לשנות קריירה היתה הרצון להגשמה עצמית; ב-2008, רוב האנשים עושים זאת בגלל חוסר ברירה, בשל פיטורים או צפי לפיטורים".
דה מרקר, מדור קריירה, כתבתו של חיים ביאור, 26.02.2009.

לקריאת הכתבה
Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C-45">
Twitter
רכישת ספר