הספר "המגפה השקטה במקומות העבודה" – על התעמרות בעבודה

Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94">
Twitter
רכישת ספר