כותרות ראשיות מרגשות: שנת מפנה בנושא התעמרות בעבודה.

דה מרקר 15 דצמבר 2016, גלובס 21-22 דצמבר 2016, בתקווה ובאנרגיות להמשך עשייה מקדמת ב 2017!

Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%AA">
Twitter
רכישת ספר