כניסה לתפקיד – איך להצליח ביום העבודה הראשון

כניסה לתפקיד – איך להצליח ביום העבודה הראשון. איתן אליהו מראיין בתכניתו את איתן מאירי, "עבודה עברית".

Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-2">
Twitter
רכישת ספר