התעמרות בעבודה במבחן הקוד האתי – הרצאתו של מר סיומי בריל בכנס הישראלי השני למניעת התעמרות בעבודה

הרצאתו של מר סיומי בריל  בכנס הישראלי השני למניעת התעמרות בעבודה. שם ההרצאה: התעמרות במבחן הקוד האתי, 2014.

Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%9E%D7%A8-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99-2">
Twitter
רכישת ספר