מתוך התכנית בנושא התעמרות בעבודה, "מבט שני", ערוץ 1 בטלוויזיה 10-02-16

מתוך התכנית בנושא ההתעמרות בעבודה, "מבט שני" ערוץ 1 בטלוויזיה 10-02-16.
בתכנית מרואיין גם איתן מאירי מחבר הספר "המגפה השקטה במקומות העבודה" ויועץ ומטפל בנפגעי התעמרות בעבודה.

Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98">
Twitter
רכישת ספר