סדנאות מנהיגות – האצלת סמכויות ככלי ניהולי

שודר בערוץ 2

    Facebook
    Google+
    http://www.nihul.org/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%94">
    Twitter
    רכישת ספר