הרצאתה של עו"ד בטי מצר לוי, על תפקידו של ארגון עובדים בנושא התעמרות בעבודה

עו"ד בטי מצר לוי, מרצה על תפקידו של ארגון עובדים בנושא. ההרצאה במסגרת הכנס הישראלי השני למניעת התעמרות בעבודה שנערך ע"י ניהול אפקטיבי בע"מ.

Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-3">
Twitter
רכישת ספר