תרבות ארגונית

תרבות ארגונית – איתן בן אליהו מראיין את את איתן מאירי בנושא בתכנית "עבודה עברית", ערוץ 2., 2014

Facebook
Google+
http://www.nihul.org/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93-3">
Twitter
רכישת ספר