ניהול אפקטיבי בע"מ

כתובתינו: רח' הנוריות 22 הרצליה פיתוח 4672622

טל: 09-9566875

דוא"ל:   nihul@nihul.org