הדרכה, וליווי בסיטואציות מורכבות שעלולות להתפתח במקום העבודה. כיצד להתמודד עם פוגעים, כיצד להתמודד ולמנוע סיטואציות קשות או מעליבות, וכיצד לפעול במדגרת הארגונית על מנת למנוע התעמורת והתעללות בעבודה