איתן מאירי בהרצאת הפתיחה בסמינר “אגודת מהנדסי הבטיחות”

איתן מאירי בהרצאת הפתיחה בסמינר “אגודת מהנדסי הבטיחות” בנושא הקשר שבין תופעת ההתעמרות בעבודה והמודעות למעורבות בתאונות עבודה.
דן אילת, דצמבר 2015.

רכישת ספר