איתן מאירי בכתבה על 5 אנשים שיובילו את המאבקים של 2019

איתן מאירי בכתבתו של ניצן צבי כהן על 5 אנשים שיובילו את המאבקים של 2019, דבר ראשון 1.1.19. מאבקו של איתן הוא בנושא מניעת התעמרות בעבודה והטיפול בנפגעים.
הערה: כדי לקרוא את הקטעים במלואם על איתן ועל האחרים, אחרי הכניסה לכתבה, יש ללחוץ על הכותרות.

לקריאת הכתבה
רכישת ספר