איתן מאירי, פסיכולוג תעסוקתי וארגוני – על פשר וקשר השתיקה בנושא התעמרות בעבודה

איתן מאירי, בהרצאה על פשר וקשר השתיקה בנושא ההתעמרות בעבודה.
ההרצאה ניתנה בכנס ה-וו השנתי למניעת התעמרות בעבודה אותו יזם שכותרתו: “התעמרות בעבודה – לא עוד”, יוני 2014.

רכישת ספר