דיון בוועדת העבודה בכנסת בהצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה

דיון בוועדת העבודה בכנסת בהצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה

דיון בוועדת העבודה בכנסת בהצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה שיזמה ומובילה ח”כ מרב מיכאלי, 12.11.18.
בתמונה איתן מאירי וד”ר אורית קמיר ממנסחות הצעת החוק.

רכישת ספר