דיונים בוועדה בכנסת בנושא הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה, יוני 2015.

רכישת ספר