האם אנשים גסים מצליחים יותר בחיים? זהבי את גזית מראיינים את איתן מאירי

רכישת ספר