הרצאה בנושא התעמרות בעבודה, הקליניקה המשפטית הבינתחומי, דצמבר 2015.

רכישת ספר