כניסה לתפקיד – איך להצליח ביום העבודה הראשון

מתוך התוכנית “עבודה עברית” ערוץ 2 בהנחיית איתן בן-אליהו, 2010

רכישת ספר