כניסה לתפקיד – איך להצליח ביום העבודה הראשון

כניסה לתפקיד – איך להצליח ביום העבודה הראשון. איתן אליהו מראיין בתכניתו את איתן מאירי, “עבודה עברית”.

רכישת ספר