“מחלקת לב שבור” כתבתו של רן רזניק על התעמרות בעבודה בבית חולים הדסה

רכישת ספר