מר יעקב נוס -על מניעת התעמרות בעבודה – הרצאתו בכנס הישראלי השני בנושא זה

מר יעקב נוס נרצה על מניעת התעמרות והתעללות רגשית בעבודה במסגרת הכנס הישראלי השני למניעת התעמרות בעבודה 2014.

רכישת ספר