התעמרות בעבודה במבחן הקוד האתי – הרצאתו של מר סיומי בריל בכנס הישראלי השני למניעת התעמרות בעבודה

הרצאתו של מר סיומי בריל  בכנס הישראלי השני למניעת התעמרות בעבודה. שם ההרצאה: התעמרות במבחן הקוד האתי, 2014.

רכישת ספר