מתוך התכנית בנושא התעמרות בעבודה, “מבט שני”, ערוץ 1 בטלוויזיה 10-02-16

מתוך התכנית בנושא ההתעמרות בעבודה, “מבט שני” ערוץ 1 בטלוויזיה 10-02-16.
בתכנית מרואיין גם איתן מאירי מחבר הספר “המגפה השקטה במקומות העבודה” ויועץ ומטפל בנפגעי התעמרות בעבודה.

רכישת ספר