“החוקים השתנו: דירקטורים ובעלי מניות שמים סוף לשלטון המנהלים הביריונים”

רכישת ספר