סדנאות מנהיגות – האצלת סמכויות ככלי ניהולי

שודר בערוץ 2

    רכישת ספר