ניהול ומנהיגות

ניהול ומנהיגות

הצורך במנהיגות נמצא בכל מקום ומציאת מנהלים ומנהיגים שיעמדו באתגרי המחר הנם בראש דאגתם של בעלי מרבית החברות ובצדק. אנו עוסקים בנושא זה באינטנסיביות לאורך כל סדנאות המנהלים.

בבסיס עבודתנו אנו גורסים כי מנהיגות וניהול שזורים זה בזה. בכל מנהיגות יהיו אפיינים מעולם הניהול וכל מנהל יפעיל אפיינים של מנהיגות.

המצבים השונים ושלבי התפתחות הארגון יקבעו את המינון הנכון שבין מנהיגות לניהול. כתוצאה מכך היום מדובר רבות על "מנהיגות מצבית". גישת "המנהיגות המצבית" גורסת כי אין סגנון ניהול אחד ויחיד אשר טוב תמיד וכי מנהיגות אפקטיבית חייבת להיות מותאמת למצבים ולהקשרים בהם היא מופעלת. מאחר ובמאה ה-21 מרבית העובדים הם "עובדי ידע", הם גם נדרשים וגם מצפים לקבל על עצמם פחות ניהול ויותר מנהיגות.

מנהיגות כדרך חיים

מנהיגות היא דרך חיים, תפיסת עולם, ערכים מגובשים ויושרה. מעבר לכך, מנהיגות היא חזון ברור ויכולת להעביר אותו לאנשים בחברה או בארגון. ניהול, במידה רבה, הוא הפעולות הנדרשות למימוש חזונו של המנהיג. בעסקים שאינם גדולים מאוד, המנהל הוא גם המנהיג, אך יהיה גודלו של העסק אשר יהיה, המנכ"ל מצופה להפגנת מנהיגות ולהובלת הדרך, אך הוא אינו רשאי בכלכלה הקופצנית והעצבנית של היום להתנתק מהניהול. מנהיגות איכותית היא מנהיגות המעצבת את עקרונות הליבה, הערכים ומטרות העל. מנהיגות נבחנת בפיתוח מנהיגים-מנהלים בכל שדרות הארגון.

ניהול עיקרו בביצוע ומנהיגות עיקרה בתכנון העתיד, אולם תוך עיון בטבלה, סביר להניח שתמצא הן אצלך והן אצל דמויות מפתח שאתה מכיר, אפיינים הן של ניהול והן של מנהיגות.

הטבלה להלן נותנת הבחנה חלקית בין מנהיגות לניהול אשר כולם הנם כישורים ויכולות שניתן ללמוד:

מנהיגות

 • מנהיגות זה לעשות את הדברים הנכונים
 • מנהיגות זה לשאול למה? מדוע?
 • מנהיגות מייצרת השראה אמון ובקרה
 • מנהיגות עוסקת בעתיד ובחזון
 • מנהיגות מחוללת שינוי וקוראת תגר על המצב הקיים
 • מנהיגות מתמקדת באנשים ובהנעתם

ניהול

 • ניהול זה לעשות את הדברים נכון
 • ניהול זה לשאול איך? מתי? כמה?
 • ניהול מתבסס על פיקוח, שליטה ובקרה
 • ניהול עוסק בטווח הקצר והבינוני
 • ניהול משמר את המצב הקיים
 • ניהול מתמקד במערכות ותהליכים
רכישת ספר

חדש!

הספר "התעמרות בעבודה"
לדעת - להכיר - להתמודד

This will close in 0 seconds