ניהול אפקטיבי בע"מ
כתובתנו: רח' הנוריות 22 הרצליה פיתוח 4672622
טל: 09-9566875
דוא"ל:   nihul@nihul.org