תרבות ארגונית

תרבות ארגונית – איתן בן אליהו מראיין את את איתן מאירי בנושא בתכנית “עבודה עברית”, ערוץ 2., 2014

רכישת ספר