האצלת סמכויות

כיצד מאצילים סמכויות באופן יעיל, ומה ההבדלים בין האצלת סמכויות לבריחה מאחריות?
איתן בן אליהו מראיין את איתן מאירי בתכניתו "עבודה עברית", ערוץ 2.